Regulering av pensjoner

Regjeringen offentliggjorde nytt grunnbeløp (G) i folketrygden 15.05.17.
Beløpet gjelder fra og med 01.05.17 og er opp fra kr 92 576 til kr 93 634.
Endringen er på 1,14 %. Uførepensjoner og etterlattepensjoner reguleres opp i henhod til dette.
Alderspensjoner skal underreguleres. De skal øke med 0,38 %.

Vi regner med å ha omregnet alle pensjoner slik at nye beløp utbetales i juli samtidig med at det etterbetales for mai og juni.

Nye pensjoner vil bli beregnet etter nytt grunnbeløp og vedtak sendes ut fortløpende.