Søknader – generell info

Søknadsprosessen for alderspensjon, uførepensjon og AFP er i utgangspunktet like. Du finner søknad på «Min Side». Her kommer du til Storebrand, det er fordi vi leier system hos dem.

 

Gjelder søknaden uførepensjon, er overgangen fra sykepenger til AAP starttidspunktet. Du kan godt søke før, så ligger søknaden hos oss til vi få melding fra NAV om vedtak.

Søknaden er felles for alle stillinger du har hatt med offentlig tjenestepensjon. Vi innhenter opplysninger fra de andre ordningene.

Skattekort hentes elektronisk hver måned, slik at vi alltid bruker det nyeste. På skatteetaten.no kan du endre opplysninger. Går du over på alderpensjon eller AFP må du huske at dette er egne opplysninger, det er ikke tilstrekkelig å bare endre lønnsinntekt.

 

Søknad om pensjon gjelder ikke som oppsigelse fra stillingen din. Det må du gjøre separat. De fleste har 3 måneders oppsigelsestid. Sender du oppsigelse og søknad om pensjon samtidig, er du nesten sikker på at pensjon vil bli utbetalt den første måneden du er pensjonist. Det viktigste unntaket er dersom vi ikke har mottatt opplysninger fra NAV.

Har du tidligpensjon (særaldergrense eller AFP) må du å søke alderspensjon fra NAV fra måneden etter du fyller 67 år. Fra dette tidspunktet vil vi samordne tjenestepensjon med rettigheter fra NAV uavhengig av om du har søkt. (se Hovedtariffavtalen Vedlegg 4 Vedtekter for tjenestepensjonsordning) § 12-7.)