Etterlattepensjon EKP info

Etterlattepensjon ytes til gjenlevende ektefelle ved medlems død. Pensjonen gjelder også fraskilt ektefelle. Ved skilsmisse fordeles opptjeningen etter den tid ekteskapet varte mens medlemmet tjente opp rettigheter i pensjonsordningen. Det er derfor viktig at vigselsattester og skilsmissebrev vedlegges.

Barn av medlemmer har selvstendig rett. Dersom en av foredrene har rett, søkes og utbetaltes pensjon til barn sammen med forelder/foresatt.

Etterlatte kan også ha rett til stønad fra NAV. Vedtak fra NAV vedlegges søknaden.

Offentlig tjenestepensjonsordning er Statens Pensjonskasse og ordninger som dekker kravene til pensjon i Hovedtariffavtalene for kommune og fylkeskommune. (KLP og kommunale/fylkeskommunale pensjonskasser ). Dette kan også være dekket gjennom livselskaper (DNB-Liv/Storebrand eller andre). Er du ikke er sikker på hvilken ordning du har vært omfattet av, skriv ned hvilken arbeidsgiver du hadde,  så gjør vi nærmere undersøkelser.

Last ned skjema Etterlattepensjon (word)
Last ned skjema Etterlattepensjon (PDF)