Regnskap 2016

Regnskapet for 2016 er nå tilgjengelig.

Også for 2016 har vi hatt en god utvikling. Selv om resultatet er moderat med 2,6 millioner kroner, er det avsatt 4 millioner kroner mer til dekning av fremtidige pensjoner enn som er opptjent. Det vil si at vi har en buffer til å møte magrere år i fremtiden. I tillegg har vi 15 millioner kroner ekstra i ikke realiserte gevinster på aksjer og obligasjoner.