Alle ansatte i offentlig sektor er pliktige til å være medlem av pensjonsordning.I Elverum er de fleste medlem av Elverum kommunale pensjonskasse.

I Midt-Hedmark Brann og Redningsvesen IKS og SØIR er alle medlemmer i EKP.

Lærene er i Statens pensjonskasse

Sykepleierne, renholdere og ansatte ved Moen, Sætre, Lyngholtet og Helsehuset er medlem av KLP.

Medlemskapet løper så lenge du har lønn og er ikke avhengig av stillingshjemmel. Inn og utmelding gjennomføres på grunnlag av rapportering fra arbeidsgiver ved slutten av ett kvartal Hadde du ikke lønn ett kvartal, blir du meldt ut. Får du lønn igjen neste kvartal, vil du igjen bli meldt inn.

Både NAV og Norsk Pensjon (pensjonskalkulator) gir deg mulighet til å beregne fremtidig pensjon. Hos Storebrand (Din oversikt) finner du arbeidshistorikk, dokumentarkiv, og mulighet for å endre opplysninger om deg. Du logger inn hos Norsk Pensjon og Storebrand ved hjelp av BankID.