Full kontroll med "Din oversikt" som driftes av Storebrand:

Du logger inn på Din oversikt ved hjelp av Bank-ID. Her finner du arbeidshistorikk, dokumentarkiv, og mulighet for å endre opplysninger om deg. NAV og Norsk Pensjon (pensjonskalkulator) gir deg mulighet til å beregne fremtidig pensjon. Lenke til Norsk Pensjon ligger nederst på denne siden.

Logg på Din oversikt Storebrand med Bank-ID

Alle ansatte i offentlig sektor er pliktige til å være medlem av pensjonsordning. I Elverum er de fleste medlem av Elverum kommunale pensjonskasse.

I Midt-Hedmark Brann og Redningsvesen IKS og SØIR er alle medlemmer i EKP.

Lærene er i Statens pensjonskasse

Sykepleierne, renholdere og ansatte ved Moen, Sætre, Lyngholtet og Helsehuset er medlem av KLP.

Medlemskapet løper så lenge du har lønn og er ikke avhengig av stillingshjemmel. Inn og utmelding gjennomføres på grunnlag av rapportering fra arbeidsgiver ved slutten av ett kvartal Hadde du ikke lønn ett kvartal, blir du meldt ut. Får du lønn igjen neste kvartal, vil du igjen bli meldt inn.

Opptjening – informasjon

Opplysningsside publisert av EKP

Pensjonskalkulator

Pålogging med Bank-ID påkrevet

Din oversikt (Storebrand)

Pålogging med Bank-ID påkrevet