Alle ansatte i offentlig sektor er pliktige til å være medlem av pensjonsordning.

Lærene er i Statens pensjonskasse og sykepleierne er i KLP. Øvrige ansatte kan kommunen selv velge leverandør for. I Elverum er de fleste medlem av Elverum kommunale pensjonskasse. I Midt-Hedmark Brann og Redningsvesen IKS og SØIR er alle medlemmer i EKP. Medlemskapet løper så lenge du har lønn og er ikke avhengig av stillingshjemmel. Inn og utmelding gjennomføres på grunnlag av rapportering fra arbeidsgiver ved slutten av ett kvartal Hadde du ikke lønn ett kvartal, blir du meldt ut. Får du lønn igjen neste kvartal, vil du igjen bli meldt inn. Logg inn hos Storebrand med Bank-ID for å se en oversikt over din status.

Klikk her for din oversikt

Pensjonskalkulator

Både NAV og Norsk Pensjon gir deg mulighet til å beregne fremtidig pensjon. Det er en del begrensninger for deg som er offentlig ansatt. Foreløpig er det små muligheter til å få beregnet en endelig tjenestepensjon. De fleste private ordninger registrert sine opplysninger slik at de blir med i beregningen.

Norsk Pensjon