Våre eiere

Elverum Kommunale Pensjonskasse har følgende medlemsbedrifter:

Klikk på en av lenkene for å åpne medlemsbedriftens hjemmeside.

Medlemsbedriftene står ansvarlig for at pensjonskassen har tilstrekkelig egenkapital. God egenkapital gir grunnlag for en forvaltning av pensjonsmidlene som på lang sikt holder pensjonskostnadene så lave som mulig. Egenkapitalen er blant annet viktig for å unngå å realisere tap i et synkende finansmarked.

Medlemsbedriftene har som arbeidsgiver ansvar for å gi pensjonskassen riktige opplysninger omkring medlemmenes lønnsforhold som påvirker pensjonsretten. Finner du feil i dine opplysninger, må du kontakte arbeidsgiver som sender ny informasjon til oss. På «Min Side» finner du tilgang til informasjon om hvilke opplysninger vi har registrert om deg.

Fra medlemsbedriftene mottar vi endringer hvert kvartal på grunnlag av endringer registrert i deres lønnssystem fra det kvartalet som er avsluttet. Vi vil derfor alltid være på etterskudd med registreringen. Ved endring av lønn eller stillingsprosent, får du ingen bekreftelse. Har du mindre enn 100 % stilling, vil du få opptjening for det du faktisk jobber og ikke for den stillingsprosenten du er ansatt i.