Overføring

Offentlig sektor er et felles begrep for ansettelser i kommune, fylke og stat. I tillegg kommer en del virksomheter som tidligere var offentlige. En viktig fordel du har som ansatt i offentlig sektor, er at all opptjening av pensjon i offentlig sektor samles og beregnes felles til slutt. Det vil si at har du hatt mange arbeidsgivere og vært medlem av mange forskjellige ordninger, behøver du bare å forholde deg til den ordningen du er medlem av når du skal søke pensjon. Har du sluttet i offentig sektor, kontakter du siste ordning du var medlem i.

Vi antar at du som leser dette er medlem av Elverum kommunale pensjonskasse. Når du skal søke pensjon, gjør du det hos oss, også for medlemstid i Statens Pensjonskasse, KLP, Oslo Pensjonsforsikring og andre offentlige ordninger. På søknadskjemaet oppgir du hvilke andre ordninger du har vært med i. Har du ikke oversikt over dette, bistår vi deg. Gjennom NAV har vi en nesten komplett oversikt. Ut fra dette innhenter vi opplysninger om medlemstid hos de andre leverandørene.