Skatt

Pensjon er en inntekt du skal betale skatt av. Vi har laget en litt mer utfyllende informasjon som du finner her. Ut over dette henvises det til www.skatteetaten.no eller andre profesjonelle aktører.

Pensjonskassen trekker forskuddstrekk, slik arbeidsgiver tidligere har gjort. Det er noen forhold som er viktige:

  • Ved AFP i mer enn 70 % vil pensjonskassen være hovedarbeidsvier og skal normalt trekke etter tabellkort om du har det. I alle andre tilfeller er vi biarbeidsgiver og skal prosenttrekk er det normale. Tilsvarende gjelder ved tidligpensjon på grunn av særalder.
  • Forskuddstrekk av pensjon er 11 like måneder. Desember er trekkfri.

Pensjonskassen innhenter skattedata elektronisk før hver utbetaling.

Ble du alderspensjonist i år, er det viktig at du sjekker alle opplysningene på skattekortet du får i desember grundig. Stemmer det med det du har fått vedtak om å få. Stemmer det med lønn, andre inntekter og fradrag. Å få igjen på skatten er hyggelig, men det kan hende du har mer behov for pengene i løpet av året. Å få restskatt kan være problematisk, om du ikke er forberedt.

Beregning av skatt:

  • Lavere minstefradrag
  • Lavere trygdeavgift
  • Færre får toppskatt
  • Ved lavere alderspensjoner får en ett fradrag i skatt

Generelt medfører det lavere skatt og du bør henvende deg til Skatteetaten for å få nye skattedata.

Mer info om skatt (last ned PDF)