Legeerklæring EKP info

Legeerklæringen inneholder helseopplysninger som kan gjenskapes i behandlende leges journaler. Vi vil derfor makulere skjemaet etter bruk.

Skjemaet kan skruves ut og leveres til legen, eller legen kan selv hente det her og fylle det ut.

Dersom skjemaet ikke legges ved søknaden, må det ettersendes. Skjemaet er nødvendig også ved fornyelse/forlengelse av tidligere innvilget uførepensjon.

Skjemaet er ikke nødvendig der uførheten er av en slik art at NAV gir ytelse.

Last ned skjema Legeerklæring (word)
Last ned skjema Legeerklæring (PDF)