Forsikring

Elverum kommunale pensjonskasse har bare konsesjon til pensjonsforsikring etter hovedtariffavtalen i KS-området, som også energisektoren er koblet mot. Det betyr at vi ikke kan levere andre forsikringsprodukter. Pensjon og sparing er to relaterte områder. Derfor har bank og forsikring i mange sammenhenger vokst sammen. I samarbeid med Storebrand kan vi gi deg deres beste tilbud gjennom deres fordelsprogram. Ta kontakt direkte på telefon 08880, kontaktskjema på Storebrand.no eller vanlig brev.

Storebrand forsikring, Postboks 500, 1366 Lysaker.

Gå til Storebrand forsikring på nett