Styret

Pensjonskassen ledes av et styre på seks personer.

  • Fire er valgt av kommune­styret i Elverum. Minst en av disse skal ikke være medlem av pensjons­kassen eller i ledelsen for noen av medlemsbedriftene. Kommunen velger 2 hvert partallsår.
  • To medlemmer velges av (og blant) medlemmene. I dag kommer disse fra Midt-Hedmark Brann- og Redningsvesen IKS og Elverum Kommune.
  • Valgperioden 4 år.

Styrets sammensetning (2024-2026):

  • Ole Gjermund Rønes (leder)
  • Per-Gunnar Sveen (nestleder)
  • Guri Horsfjord Lassen
  • Toril Nersveen
  • Linda Alette Løkken (valgt av og blant medlemmene)
  •  Cato Wedum (valgt av og blant medlemmene)

Styret er pensjonskassens høyeste organ. Endringer i styret skjer normalt fra mars måned når regnskapet er behandlet.

Krav i vår konsesjon fastsetter at styret totalt skal være egnet. Det gjelder krav til kompetanse innenfor forsikring, finans, arkiv og personopplysning og vandel.  Egnethetsvurdering gjøres av et samlet styre etter at det er valgt.

Tilsvarende krav i konsesjonen gjelder daglig leder.

Styret er ansvarlig for virksomheten. Ekstern kontroll foreligger gjennom tilsyn fra Finanstilsynet, Datatilsynet, SSB, regnskapsrevisor (for tiden Ernst & Yong AS), aktuar (forsikringsteknisk konsulent – For tiden Storebrand Pensjonstjenester AS) og konsulenter innen kapitalforvaltning (for tiden Grieg Investor AS) og pensjon (for tiden Storebrand Pensjonstjenester AS). Tilsyn og kjøpte tjenester bidrar til at pensjonskassen har et faglig godt nivå og en effektiv drift selv om den er liten. Fra 2023 er vi omfattet av obligatorisk internrevisjon (for tiden Revisjon Øst IKS)