Etterlattepensjon

 

Dagliglivet er for mange økonomisk bygget på to inntekter. Hva skjer når jeg faller fra? Alle håper på et langt liv, men daglig minner media oss på at ikke alle får det. Død er i seg selv en dramatisk hendelse, også for de pårørende. Dersom gjenlevende ektefelle og/eller barn skal få unødige økonomiske problemer i tillegg til sorgen, blir det ekstra vanskelig. Etterlatte­pensjon er derfor en av grunnene til at du som medlem i Elverum kommunale pensjons­­kasse bør vite litt om dine pensjons­rettigheter selv om det er lenge til du kan gå av med alderspensjon.

Barnepensjon er en del av etterlattepensjonen. Den ytes til barn under 20 år etter avdød medlem.

Likestillingen har ført til at både kvinner og menn har samme rettigheter. Det har samtidig ført til at nivået er redusert, spesielt gjennom behovsprøving. Dette gjelder først og fremst yngre medlemmer.

For å søke etterlattepensjon, klikk her.