Uførepensjon – Arbeid

Ved midlertidig uførepensjon, kan du jobbe og tjene penger også i uføredelen. Det gir trekk i uførepensjonen. Siden uførepensjon er ca 70 % av lønn, vil det være lønnsomt å jobbe.

Fra 2015 skattlegges uførepensjon på samme måte som lønn, slik at det er lett å sammenlikne inntekt etter skatt.

Ved varig uførepensjon, anses uføregraden konstant. Det skal fastsettes en inntektsgrense, tjener du mer enn det, vil utbetalingen reduseres. Så snart inntekten igjen reduseres vil uførepensjonen øke til opprinnelig uføregrad. På den måten kan du prøve ut restarbeidsevnen og ta på deg ekstra arbeid i perioder der helsa gir rom for det. Du behøver ikke å være redd for å miste uførepensjonen.

Trekk i pensjon gjøres når vi blir kjent med forholdet. Senest når vi får informasjon om likningen for et inntektsår (*oktober/november året etter). Det er derfor en fordel for deg om du gir melding så snart inntekten din overstiger inntektsgrensen med et vesentlig beløp.

G er fra 01.05.2023 kr 118 620. (Oppdateres pr 01.05 hvert år. Vedtaket skjer normalt sett i midten av mai. Reguleringen påvirkes av prisvekst og den generelle lønnsutvikling)

Det Eksempel 1: Du er 100 % varig ufør, inntektsgrensen er 40 % av G.

Eksempel 2: 50 % ufør 450 000 i årslønn, du kan tjene 200 000 + 0,4G. vil si at du kan tjene kr 272 448 før pensjonen din påvirkes. Husk at du har plikt til å ta annet arbeid. Det betyr at det ikke bare er inntekt fra nåværende arbeid som påvirker.

Dersom inntekten for en periode er så høy at du ikke har 20 % uførhet, vil utbetalingen bortfalle helt. Også økning i inntekt i samme stillingsprosent vil kunne gi stopp i utbetaling. Det vil si lønnsøkning som er større enn endringen i G. Dette gjelder også lønnsøkning i form av ansiennitetstillegg, ny stilling og andre forhold der lønnssystemet på forhånd er lagt opp slik at lønna øker. Ta gjerne kontakt for avklaring.