Historie

Elverum Kommunale Pensjonskasse (EKP) ble opprettet av Elverum Kommune 1. juli 1921 og har jobbet i over 100 år i tjeneste for medlemmene, andre begunstigede og arbeidsgiverne.

Vi er en gjensidig pensjonsinnretning. Det vil si en egen juridisk enhet med eget styre der det ikke er eiere som kan ta ut utbytte. I gjensidige pensjonsinnretning er det kundene som er eiere. Det er dette vi sikter til når vi presenterer medlemsbedriftene som «Våre eiere». I lovverket heter det «sponsor».

Pensjonskassen teller i dag ca 500 pensjonister, 1 500 aktive (jobber i medlemsbedrift og tjener opp rettigheter) og 3 200 fratrådte.

Pensjonskassen for forvalter ved utgangen av 2023 drøyt 1 450 millioner kroner (se dokumentarkiv for regnskap). Forvaltningskapitalen øker med antall medlemmer, lønnsnivå og antall år med opptjening. Midlene skal, sammen med avkastning) dekke utbetalinger av fremtidige pensjoner for medlemmene.

Pensjonskassen har konsesjon fra Finanstilsynet for å drive sin virksomhet. Finanstilsynet fører løpende tilsyn.

Behandling av personopplysninger krever ikke lenger konsesjon, men krever et grunnlag (hjemmel). Vår grunnlag ligger i tariffavtalen i KS-området. Vi er som alle andre bundet av personopplysningsloven.