Våre pensjoner

Elverum Kommune har tre pensjons­ordninger. Pensjonsytelsene er de samme.

  • SPK – Lærere og rektorer er i statens pensjonskasse. (Undervisningspersonale)
  • KLP – Syke­pleiere. Dette er lovfestede koblinger.
  • KLP – renholdere, ansatte ved Moen, Sætre, Jotun­haugen og Lyngholtet tilhører her etter avtaler fra 1967.
  • EKP – Alle andre –  en variert gruppe fra administrasjon, barnehage, SFO og skole, tekniske tjenester og så videre er derved medlem i EKP.

Rett til tjenestepensjon har alle som til sammen har minst 3 års medlemskap i en offentlig tjenestepensjonsordning. (SPK, KLP, OPF, EKP og andre). Det er den ordningen du sist var medlem av som har ansvar for å samle sammen medlemstid og beregne pensjon.