Opptjening – informasjon

Opplysningsside publisert av EKP

Hva får jeg tjenestepensjon av?

Tjenestepensjon får du av grunnlønna. Det vil si det faste beløpet hver måned.
Du får også tjenestepensjon av tilleggstid. Det vil si enkelt-timer eller -dager.
Får du overtidstillegg for enkelttimene, opptjener du ikke tjenestepensjon av dette.

Opptjening har du også for årsfaste tillegg – typisk kveld, natt og helg for de som går i turnus. Kompetansetillegg er en del av gunnlønna og er med ved beregning av tjenestepensjon.

Honorar, godtgjøring for fosterhjem, betaling for støttekontakter og liknende gir ikke opptjening av tjenestepensjon.

På «Min Side» er det en link der du kan kontrollere det vi har registrert om deg. Tilgang ved hjelp av BankID.