Avkastning 1. kvartal 2024

EKP hadde en avkastning 1. kvartal på 3,91 %. Første kvartal i 2023 ga en avkastning på 3,66 %. Så langt følger vi fjoråret, men det er hendelser i resten av året som bestemmer det endelige resultatet. God avkastning gjør oss bedre i stand til å møte utfordringer som kan komme.

Styret skal i møtet i juni revidere strategien for kapitalforvaltning. Det legges ikke opp til vesentlig endring.

  • 35 % aksjer – 1/3 norske og 2/3 globale.
  • 50 % obligasjoner – 1/3 norske og 2/3 globale.
  • 5 % i pengemarked og bank.
  • 10 % eiendom.

For de siste årene har vi hatt:

2023 2022 2021
I år 8,27 % -5,69 % 6,69 %
Snitt siste 5 år 5,33 % 3,47 % 6,37 %
Snitt siste 10 år 5,37 % 5,50 % 6,71 %