Alderspensjon

På lønnsslippen din står det ett beløp som du betaler for pensjonsordningen. Arbeidsgiver betaler de resterende konstandene. Premien du betaler  kan anslås til ca 10 % av de totale kostnadene. Premien dekker:

  1. sparing til alderspensjon
  2. risikodekning for uførhet og død.

Sparingen får du utbetalt som månedlig pensjon ved oppnådd alder. Pensjonsalderen (aldersgrensen for stillingen) er normalt 70 år. Gjennom avtaler kan en gå av ved 67 år og i noen tilfeller lavere. Mange ansatte i brann- og redningstjenesten har 60 år. En del helserettede stillinger har 65 år. Nærmere informasjon om aldersgrense for din stilling får du av nærmeste overordnet, lønnings­­­kontoret eller ved å kontakte oss. Ansatte med særaldersgrenes kan gå av med alderspensjon inntil 3 år før aldersgrensen dersom alder og tjenestetid til sammen er minst 85 år.

Pensjonen er 66 % av sluttlønn. Dette dekkes delvis gjennom NAV, så kommer tjenestepensjonen som et tillegg. Pensjonen reduseres for manglende opptjeningsår (30 år er maks). Gjennomsnittlig stillingsprosent i de beste medlemsårene benyttes som korreksjon av sluttlønn.

Alderspensjoner levealderjusteres.

Pensjonen kommer ikke automatisk. Du må sende inn søknad. Søknaden gir oss samtidig rett til å gjøre nødvendige undersøkelser for å beregne pensjonen.

For å søke alderspensjon, klikk her.