Pensjonssparing – IPS

Offentlig ansatte har en god pensjonsordning. Etter at levealderjustering ble innført i 2011 vil det være mer aktuelt også for oss å vurdere pensjonssparing. Levealderjusteringen øker med økende fødselsår.

Hvilken økonomi vil du ha når du blir pensjonist?

Familieforhold, bolig, bil og inntekt er vikige elementer i vurderingen.

EKP har et samarbeid med Storebrand. Alle medlemmer av EKP, både aktive og tidligere, får rabatt på administrasjonskostnaden ved IPS i Storebrand.

Klikk her for å se Storebrands infoside om IPS.

Du kan også ta kontakt med pensjonskassen for å drøfte behovet. Starter du tidlig, holder det trolig med et lavt beløp.