IPS – Behov ved offentlig tjenestepensjon?

I utgangspunktet har vi gode pensjoner i offentlig sektor, men det er endringer som kan gjøre det fornuftig å spare litt selv også.

Vi tror det er fornuftig å tenke gjennom:

  • Kan jeg få full opptjening (100 % stilling i 30 år)? Har jeg andre pensjoner som dekker manglende opptjening i offentlig tjenestepensjon.
  • Har jeg fast utgifter som blir borte senest når jeg blir pensjonist.
  • Full pensjon er 66 % av sluttlønn. Fra 2011 reduseres dette noe med forventet levealder. Når forventet levealder antas å øke, vil pensjonen bli lavere jo senere du er født. Personer født etter 1962 vil få andre regeler enn vi har i dag. Intensjonen ikke er å redusere nivået. Det er i alle fall å forvente at tidlig uttak av pensjon vil gi lavere pensjon enn 66 % av sluttlønn, selv ved full opptjening. Ønsker jeg å gå av tidlig bør jeg vurdere nøye om beregnet pensjon er tilstrekkelig, eller om det er fornuftig å spare litt.
  • Har du en å dele utgiftene i dag? Etterlattepensjon gis bare til gjenlevende av gifte. Samboere har derfor større grunn til å spare for en eventuell tid som enslig pensjonist.
  • Kvinner lever lenger enn menn. Er han i tillegg eldst, øker sannsynligheten for at hun får en lenger tid som etterlatt.
  • Etterlattepensjonen fra tjenestepensjonen er til 9 %. Men det er for deg med offentlig tjenestepensjon. Har ikke din kjære det, må dere vurdre det annerledes. Videre er det foreslått innskrenkinger i etterlatteytelsene i folketrygden også for alderspensjonister.

Alle over 50 år bør gjøre sine vurderinger. De som er yngre bør se på BSU (Boligsparing for ungdom til 35 år) og hvordan gjelden utvikler seg. Ingen har samme situasjon, så all bør prøve å finne ut hvilken privatøkonomi de ønsker som pensjonist og hva som må til for oppnå ønsket økonomisk situasjon.

Elverum kommunale pensjonskasse har sammen med alle andre pensjonskasser, en avtale med Storebrand. Det gjør forvaltnnigsgebyret mindre enn for øvrige kunder.

Ler mer på www.storebrand.no eller  ring 23 31 17 00 for mærmere informasjon og evenuell bestilling.