Nytt grunnbeløp i Folketrygden

Grunnbeløpet – G – i folketrygden fastsettes av regjeringen etter konsultsasjon med sentrale parter i areidslivet og organisasjonene til grupper som påvirkes mye av dette. 15. mai ble ny G fastsatt til 85 245, en økning fra 82 122, ca 3,8 %. Endringen gjelder fra 01.05.13 Derved kan pensjonene reguleres. Uførepensjoner reguleres med hele endringen av G, mens alderspensjoner underregulers. Det vil si at de først økes med 3,8 % for deretter å reduseres med 0,75 %. For de som er blitt alderspensjonister mellom 01. mai 2012 og 01.05.2013, vil underreguleringen være forholdsmessig etter antall måneder du har hatt pensjon.

Vi planlegger å ha beregnet nye pensjoner for utbetaling i juli. Det vil da medføre etterbetalinger for mai og juni.