Regnskap for 2017

Regnskap for 2017

Regnskapet for 2017 er nå offentlig og du kan laste det ned her.

Vi vil fremheve følgende:

  • Vi har hatt meget god avkastning på kapitalen. Gjennom dette har vi redusert risikoen for en økonomisk smell som ville påvirke kommunen.
  • Det er blitt mange uføre, det har kostet oss en god del ekstra. I 2017 var det færre som kom tilbake i jobb etter uførhet. Så langt i 2018 kan vi glede oss over at flere er kommet tilbake i arbeid, i større eller mindre del av uførheten. Det er positivt for den enkelte, arbeidsplassen og pensjonskassen.

God lesing!

Økning av pensjoner

Folketrygdens grunnbeløp -G- styrer størrelsen av pensjonene. Regjeringen kunngjorde 20.05.14 endring av grunnbeløpet. Nytt grunnbeløp er 88 370. (Tidligere 85 245). Dette gjelder fra 01.05.14.

Pensjonskassen vil så snart som mulig regne gjennom alle pensjonene for økning. Økningen får virkning fra 1. mai. Vi håper at vi får til å utbetale de nye beløpene i juli, da med etterbetaling fra første mai.

God sommer.

Nye regler for innmelding

Arbeidsretten avsa 21. juni i år dom om 14-timersregelen for innmelding. Dommen fastsetter at tariffavtalens grense for arbeidstid for innmeling i pensjonsordning er diskriminerer deltidsansatte og kjennes derfor ulovlig.

Med virkning fra 3. kvartal i år, blir derfor alle ansatte innmeldt i pensjonsordningen. Det trekkes 2 % i medlemsinnskudd av lønn og fast tillegg (ikke overtid).

Kravet til minst 3 års tjenestetid for å få selvstendig rett til oppsatt pensjon (rett til alders eller uførepensjon uten videre medlemskap i denne eller annen offentlig pensjonsordning) opprettholdes.

Det ventes at det vil komme ny, men lavere nedre grense.

Pensjonister kan på grunn av dette jobbe 168 timer pr kvartal uten at det påvirker pensjonen siden de blir meldt inn fra 1. arbeidstime. Pensjonskassene har allikevel besluttet at dette ikke skal praktiseres før 01.01.14.

De fleste partene i kommunalt tariffområde har signert avtale om arbeid på pensjonistvillkår. Dette er lønn som ikke genererer rett og plikt til medlemsskap i pensjonsordning. Elverum kommune har foreløpig ikke avklart om de skal tilby denne ordningen.

Nytt grunnbeløp i Folketrygden

Grunnbeløpet – G – i folketrygden fastsettes av regjeringen etter konsultsasjon med sentrale parter i areidslivet og organisasjonene til grupper som påvirkes mye av dette. 15. mai ble ny G fastsatt til 85 245, en økning fra 82 122, ca 3,8 %. Endringen gjelder fra 01.05.13 Derved kan pensjonene reguleres. Uførepensjoner reguleres med hele endringen av G, mens alderspensjoner underregulers. Det vil si at de først økes med 3,8 % for deretter å reduseres med 0,75 %. For de som er blitt alderspensjonister mellom 01. mai 2012 og 01.05.2013, vil underreguleringen være forholdsmessig etter antall måneder du har hatt pensjon.

Vi planlegger å ha beregnet nye pensjoner for utbetaling i juli. Det vil da medføre etterbetalinger for mai og juni.

Velkommen

Endelig er vi på nett. Vår ambisjon er forholdsvis enkel, å gi grunnleggende informasjon om pensjonsrettighetene dere har som medlemmer av EKP, enten dere er ansatt i Elverum Energi, Midt-Hedmark Brann- og Redningsvesen eller Elverum kommunen.

Videre vil vi prøve å legge ut informasjon fra pensjonskassen til medlemmene som er nyttig for dem som har løpende pensjon, slik som nedenfor om skattekort. Senere om regulering av pensjon. og så videre.

Bruk nettsiden til å skaffe deg grunninformasjoninformasjon. Senere kan du ta en telefon eller komme innom kontoret. Det kan være fornuftig å ringe før du kommer. Da få vi avtalt et tidspunkt og begge parter kan forberede seg.

Gi gjerne tilbakemelding på innholdet av siden. Da kan vi forbedre oss.

Skattekort

Snart begynner vi på ett nytt år. I begynnelsen av desember sender Skatteetaten ut nye skattekort. Dere som har pensjon utbetalt fra oss i 2012, trenger ikke å sende nytt skattekort til oss. vi mottar dette elektronisk fra Skatteetaten. Dersom du bestiller nytt skattekort eller får endret skattekort, har vi behov for å få dette tilsendt.

EKP med ny hjemmeside

Elverum Kommunale Pensjonskasse har til nå hatt lite informasjon tilgjengelig på internett. I takt med utviklingen på internett, og det faktum at flere og flere av våre medlemmer er på nett, ser vi behovet for å legge mer informasjon tilgjengelig elektronisk. Derfor besluttet styret sensommeren 2012 å opprette en enkel hjemmeside.

Resultatet ser du her, og vi håper at du som medlem er fornøyd med det vi har fått til. Har du innspill til oss vedrørende innhold og menyer? Savner du noe? Ta gjerne kontakt og fortell oss hva du mener.