Nye regler for innmelding

Arbeidsretten avsa 21. juni i år dom om 14-timersregelen for innmelding. Dommen fastsetter at tariffavtalens grense for arbeidstid for innmeling i pensjonsordning er diskriminerer deltidsansatte og kjennes derfor ulovlig.

Med virkning fra 3. kvartal i år, blir derfor alle ansatte innmeldt i pensjonsordningen. Det trekkes 2 % i medlemsinnskudd av lønn og fast tillegg (ikke overtid).

Kravet til minst 3 års tjenestetid for å få selvstendig rett til oppsatt pensjon (rett til alders eller uførepensjon uten videre medlemskap i denne eller annen offentlig pensjonsordning) opprettholdes.

Det ventes at det vil komme ny, men lavere nedre grense.

Pensjonister kan på grunn av dette jobbe 168 timer pr kvartal uten at det påvirker pensjonen siden de blir meldt inn fra 1. arbeidstime. Pensjonskassene har allikevel besluttet at dette ikke skal praktiseres før 01.01.14.

De fleste partene i kommunalt tariffområde har signert avtale om arbeid på pensjonistvillkår. Dette er lønn som ikke genererer rett og plikt til medlemsskap i pensjonsordning. Elverum kommune har foreløpig ikke avklart om de skal tilby denne ordningen.