Årsregnskap for pensjonskassen

Også 2012 ble et godt år for pensjonskassen. Totalresultatet er på 2 278 000 etter at 12 112 000 er overført ekstra til medlemsbedriftene for dekning av fremtidige kostander. Årsregnskapet med mer finner du på «Dokumentarkiv«.