Tilgang til vedtak

På min side kan du med BankID logge deg på og se din opptjeningshistorikk. Under dokumenter vil nye vedtak bli lagt opp. Da vil vi kunne ha felles tilgang og du vet hvor dine individuellepapirer fra pensjonskassen er tilgjengelig.

Dersom du ønsker, kan vi også laste opp andre dokumenter.