Stem til styret i EKP

Medlemmene av pensjonskassen skal velge 2 representanter til styret. Siden det stilles en del krav til slike medlemmer, har vi gått gjennom en prosess med forslag. Denne utvelgelsen er kanskje den viktigste delen for å sikre medlemmene godt innpass i styret og derved demokratiet.

Siden det er krav om at begge kjønn skal være representert. I tillegg anses det som viktig at både kommunen og brannvesenet er tett knyttet til styret.

Medlemmer til styret:
Ole Gjermund Rønes Økonomiavdelingen
Linda Alette Løkken MHBR

Varamedlemmer:
Irene Thoreid Personalavdelingen
Tom Stensby Fagforbundet

Hvordan stemme?
Vi prøver å gjøre dette så enkelt at flest mulig kan delta. Derfor prøver vi å gjøre dette så enkelt som mulig.

1. Du kan skrive ut kandidatene fra nettet og legge det i en internkonvolutt og sende et til EKP.
2. Komme innom kontoret til pensjonskassa, og legge avlegge en stemme.

Begge deler vil i stor grad medføre at vi må stole på at de som stemmer er medlemmer. Ønsker du å gjøre endringer, kan du stryke, eller flytte fra medlem til varamedlem og motsatt.