Aldersgrenser

Aldersgrenser forholder seg dels til arbeidsmiljøloven der aldersgrensen nå er satt til 72 år for å kunne si opp noen uten annet grunnlag enn alder.

I hovedtariffavtalen har vi aldersgrenser. Ved nådd aldersgrense har du rett og plikt til å fratre stillingen med alderspensjon. Plikten til å fratre praktisere for tiden lempelig i Elverum kommune. Videre kan du ha rett til å stå i stillingen ut over aldersgrensen dersom du ikke har oppnpådd full meldmestid (30 år totalt i alle offentlige tjenestepensjonsordninger). HTA § 2-4.

Hovedtrekk for aldersgrense:
65 ÅR
– Sykepleiere og helsestillinger
– Renholdere
– Brøytemannskaper
– Feiere

60 år:
– Brann

Skifter du til stilling med lavere aldersgrense, må du stå i denne stillingen minst ett år for at aldersgrensen skal gjelde.

Har du kombinert stilling der delene har forskjellig aldersgrense, gjelder aldersgrensen for den største stilling. Størst går enten på andel eller økonomi.