EKP med ny hjemmeside

Elverum Kommunale Pensjonskasse har til nå hatt lite informasjon tilgjengelig på internett. I takt med utviklingen på internett, og det faktum at flere og flere av våre medlemmer er på nett, ser vi behovet for å legge mer informasjon tilgjengelig elektronisk. Derfor besluttet styret sensommeren 2012 å opprette en enkel hjemmeside.

Resultatet ser du her, og vi håper at du som medlem er fornøyd med det vi har fått til. Har du innspill til oss vedrørende innhold og menyer? Savner du noe? Ta gjerne kontakt og fortell oss hva du mener.