Styre i pensjonskassen

Vi skal velge 2 medlemmer til styret i pensjonskassen. Valget gjelder for 4 år fra mars 2024.

Gjennom de tillitsvalgte har vi to kandidater:

  • Linda Alette Løkken, hun jobber i MHBR – Gjenvalg
  • Cato Wedum, som jobber på økonomiavdelingen

Har du andre forslag?

Medlemmer, de som er i stilling og pensjonister kan velges til styret i pensjonskassen. Finanstilsynet har satt regler for kompetanse i styret. Også de som velges blant medlemmene må være med på bygge styrets felles kompetanse. Det gjør de forslag vi har, de gir også kjønnsbalanse.

Forslag må være fremmet innen 01.10.23