Ny søknadsprosess

Vi har nå etablert digital søknad om pensjon. Det gjelder uførepensjon, AFP og Alderspensjon.

Du finner den på «Min side». Her finner du rammen «Søk uttak av pensjon». Hva du har rett til, styres av medlemskapet ditt.

På denne siden kan du også legge inn din e-postadresse og telefonnummer, uavhengig om du søker. Du finner også din opptjening. Her kommer også vedtak om pensjon og informasjon om utbetalinger etter hvert som de starter.

Siden vi leier program av Storebrand, vil dere navn være en del av kommunikasjonen.