Godt resultat for 2023

8,27 % avkastning for 2023, er over gjennomsnittet av kommunale kasser, og medfører at vi hentet inn igjen en del av bufferen vi brukte i 2022. Som for deg som privatperson er det viktig å ha noe å gå på til trangere tider. EKP har som mål å ha god avkastning. Da må vi også ha gode buffere.

Vi skal unngå å måtte be medlemsbedriftene om penger på grunn av verdireduksjon. Det er også viktig å ha så gode buffere at vi ikke skal måtte selge noe med tap. Resultatet for 2023 er godt fordi vi ikke måtte gå ut av aksjer i 2022. Dermed fikk vi være med på oppturen!

8 630 000 kan synes som et svakt årsresultat, men det er etter at vi har styrket bufferen med 84,5 millioner. Det vil si 8,6 mill kr til pensjonskassen og 84,5 mill kr «pensjonene».

Pensjonskassens resultat betyr ikke noe for deg som medlem. Din pensjon styres av tariffavtalen. Men resultatet betyr noe for de langsiktige kostnadene til pensjon for Elverum kommune, SØIR og MHBR, eller medlemsbedriftene.

Årsrapport 2023 mm finner du under dokumenter.