Regulering av pensjoner 2023

Ny G er fastsatt til 118 620,- fra første mai 2023. Regulering av pensjoner vil stort sett bli gjennomført i juli. Nye pensjoner og pensjoner som skal endres, vil fortløpende bli beregnet med ny G. Etterbetaling fra 1. mai vil bli gjennomført løpende.