Valg til styret

Er du medlem av Elverum kommunale pensjonskasse? (Se på lønnsslippen din. Alle som mottar pensjon er også medlem.) Alle medlemmer kan foreslå kandidater til styret.
Styret i Elverum kommunale pensjonskasse består av 6 medlemmer. 2 velges av og blant medlemmene, resten velges av kommunestyret.

Valgperioden er som for kommunestyret, 4 år fra høsten 2015. Valget vil bli avholdt i begynnelsen av november. Det skal velges 2 medlemmer og 1 varamdlem. Pensjonister er også medlemmer.

Styret jobber mye med finans, interkontroll og forsikring. Utforming av pensjonen ligger i hovedtariffavtalen, så du vil i liten grad bidra til utvikling av pensjonsrettigheter.

Finanstilsynet stiller en del krav til styret i pensjonskassen. Dette er et krav til styret i fellesskap, men hvert enkelt medlem må kunne bygge opp under kravene. Styrets medlemmer må ha politiattest for plettfri vandel innenfor regnskap og skatt (det økonomiske området).

Har du et forslag send navn og telefonnummer til pensjon@elverum.kommune.no eller trond.ronning@elverum.kommune.no eller ring 62 43 32 99, så vil pensjonskassen ta kontakt og med vedkommende og avklare situasjonen.