Pensjonsøkning

Regjeringen har besluttet endret grunnbeløp -G-. Fra 01.05.2015 er grunnbeløpet -G- kr 90 068,-. Dette er en økning på 1,92 %.

Alderspensjoner skal underreguleres og endres med 1,16 %.

Vi tar sikte på at løpende pensjoner utbetales etter ny G i juli. Det blir da etterbetalt fra 1. mai.

For mer informasjon:
https://www.regjeringen.no/nb/aktuelt/trygdeoppgjoret/id2412578/