Endret G-Grunnbeløp i folketrygden

Fra 01.05.22 er folketrygdens grunnbeløp endret fra 106 399,- til 111 477,-.

Alle pensjoner skal endres i forhold til dette. Primært er det lønnsgrunnlaget som endres med 4,77 %. Det vil i prinsippet si at pensjonen går opp tilsvarende.

Så vil det være særskilte regler for enkeltgrupper.

Vi har startet med noen reguleringer som blir utbetalt i juni, med etterbetaling for mai. Vi jobber for at alle skal være ferdige til utbetalingen i juli.