Regnskap 2021

Regnskapet er nå godkjent, og vi kan nok en gang presentere et regnskap som bidrar til å sikre pensjonene. Samtidig gjør avkastningen at medlemsbedriftene får litt ekstra å betale fremtidige kostnader med.

Noen av de fremtidige kostnadene ser vi allerede, ved krig i Ukraina og stigende renter. Pensjonskassen er rustet for renteheving og endring i aksje- og valutakurser. Hva krig angår, vet en aldri hva det fører med seg. Vi får for alle involverte håpe at det ikke blir langvarig, og for oss som står utenfor, at vi finner løsninger på det vi avskjæres fra.

 

Årsrapporten finner du under dokumentarkiv sammen med revisor og aktuars uttalelser.