Video: Etterlatte og uførepensjon

Videoen har utfyllende informasjon som omhandler etterlatte og uføre. Du kan spille sekvenser om igjen ved å klikke på stikkordene nedenfor spillevinduet. Når alle sekvenser er avspilt, starter serien automatisk på nytt med introduksjon.

Klikk nedenfor for å starte avspillingen: