Elverum Kommunale Pensjonskasse – EKP

Velkommen til Elverum Kommunale Pensjonskasse på internett. På denne siden vil du finne relevant informasjon knyttet til EKP og pensjonsordningene som dekker medlemmene. For å finne frem på siden benytter du menypunktene i det grå feltet over. Du kan alternativt skrive inn søkeord i søkefeltet.

Meldinger om aktuelle saker finner du under menypunktet «Siste nytt» lengst til høyre i menylinjen.

Ta kontakt hvis:
Trond Rønning
  – det er informasjonen du ikke finner daglig leder
  – du trenger utfyllende opplysninger Elverum Kommunale Pensjonskasse
  – du ønsker personlig rettledning eller informasjon
 Besøk: 3. etasje i Rådhuset Elvarheim
Telefon: 62 43 32 99
Post: Postboks 403, 2418 Elverum
E-post: Pensjon@elverum.kommune.no
Bruk kontaktskjema, se egen fane.