Alderspensjon i offentlig sektor – Endring

Partene i offentlig sektor er enige om forslag ny alderspensjon for de ansatte. Det gjelder også medlemmene i Elverum kommunale pensjonskasse. Vi skal være forsiktige med å hevde at de er gode eller mindre gode. Endringer er nødvendig. Samfunnet har endret seg mye fra 1967 da reglene i hovedsak ble fastlagt sist.

  • Aldersgrensen har gått fra 70 år, til 62 år med AFP.
  • Forventet levealder ved uttak av pensjon har økt fra 74 år til 83.
  • Inntreden i ordningen har kommet senere på grunn av økt utdannelse.
  • Presset og kravet i arbeidslivet er endret.

Dette anser vi som de viktigste endringen:

  • Det blir alleårsopptjening. Det vil si at du vil få høyere pensjon ved å jobbe lenger.
  • Sluttlønnsprinsippet vil opphører. Det vil si at du få pensjon ut fra inntekt gjennom hele arbeidslivet, og ikke sluttlønn. Det bør gi oppmuntring til egen sparing for de som får vesentlig økning i inntekt mot slutten av arbeidslivet.
  • Det blir mulig å ta ut pensjon samtidig med at en fortsetter å jobbe. Det vi ser som mest positivt ved det, er at det kan bli lettere å gradvis gå ut av arbeidslivet.
  • AFP forsvinner slik vi den er i offentlig sektor i dag, som et alternativ til arbeid. Den blir isteden et påslag på pensjonen livsvarig, slik den nå er i privat sektor.
  • Minste opptjeningstid for rett til alderspensjon reduseres fra 3 år til 1 år.

Endringen gjelder de som er født i 1963 og senere.

Særaldersgrensene blir videreført, men vil bli gjennomgått i eget prosjekt.

Detaljene i reglene er ikke fastlagt. For oss som skal praktisere dette, ser reglene ut til å være slik at vi tror at vi får trygghet for likebehandling i forhold til reglene.

Reglene blir «enklere» slik at medlemmene vil få større mulighet til å gjøre egne beregninger på pensjonen. Derved blir det bedre kontroll.

Avtalen kan lastes ned her: https://www.regjeringen.no/globalassets/departementene/asd/dokumenter/2018/pensjonsavtale-oftp-2018-03-03.pdf