Søknadsskjema AFP info

Ved AFP må du i tillegg fylle ut søknadsskjema for AFP fra NAV (Folketrygden) og legge den ved din søknad om AFP fra EKP. Vi videresender denne til NAV for beregning og bruker resultatet i vår behandling av din søknad.

På side 3 i nedlastet søknadsskjema, finnes NAV sin veiledning. For de flest er det bare side 1 som må fylles ut.

Skjemaet det samme som NAV har fatsatt. Kun tilgjengelig som PDF.

Last ned søknadsskjema AFP (PDF).