Regnskap for 2017

Regnskapet for 2017 er nå offentlig og du kan laste det ned her.

Vi vil fremheve følgende:

  • Vi har hatt meget god avkastning på kapitalen. Gjennom dette har vi redusert risikoen for en økonomisk smell som ville påvirke kommunen.
  • Det er blitt mange uføre, det har kostet oss en god del ekstra. I 2017 var det færre som kom tilbake i jobb etter uførhet. Så langt i 2018 kan vi glede oss over at flere er kommet tilbake i arbeid, i større eller mindre del av uførheten. Det er positivt for den enkelte, arbeidsplassen og pensjonskassen.

God lesing!