Reglering av pensjoner

Nytt grunnbeløp i folketrygden er vedtatt. Det øker fra 101 351 til 106 399, en økning på ca 5 %.

Det er lagt inn flere endringer i pensjonen. Det tar derfor litt tid å få programmert det og ellers lagt til rette. Vi håper fremdeles at vi får gjort dette klart til utbetaling i juli.