Pensjonsregulering 2020

Folketrygdens grunnbeløp er 101 351 fra 1. mai 2020.

NAV gjennomfører sin regulering av pensjoner slik at det utbetales i oktober.

Vi regner med at vi får utbetalt nye pensjoner fra og med november. Det skal da etterbetales tilbake til mai der det er aktuelt.