Økninger av pensjoner i 2018

Grunnbeløpet i folketrygden er med virkning fra 01.05.18 økt fra 93 634 til 96 883.

På grunnlag av endringen vil alle pensjoner bli omregnet. Vi tar sikte på at ny pensjon er klar til utbetaling i juli. Det blir da etterbetaling for mai og juni.

Nye pensjoner eller pensjoner som endres i juni, vil få reguleringen med da og etterbetalingen tilsvarende.

 

God sommer.