Økning av pensjoner

Folketrygdens grunnbeløp -G- styrer størrelsen av pensjonene. Regjeringen kunngjorde 20.05.14 endring av grunnbeløpet. Nytt grunnbeløp er 88 370. (Tidligere 85 245). Dette gjelder fra 01.05.14.

Pensjonskassen vil så snart som mulig regne gjennom alle pensjonene for økning. Økningen får virkning fra 1. mai. Vi håper at vi får til å utbetale de nye beløpene i juli, da med etterbetaling fra første mai.

God sommer.