Min Side gammel

Alle ansatte i offentlig sektor er pliktige til å være medlem av pensjonsordning. Lærene er i Statens pensjonskasse og sykepleierne er i KLP. Øvrige ansatte kan kommunen selv velge leverandør for. I Elverum er de fleste medlem av Elverum kommunale pensjonskasse. I Midt-Hedmark Brann og Redningsvesen IKS og SØIR er alle medlemmer i EKP.

Medlemskapet løper så lenge du har lønn og er ikke avhengig av stillingshjemmel. Inn og utmelding gjennomføres på grunnlag av rapportering fra arbeidsgiver ved slutten av ett kvartal Hadde du ikke lønn ett kvartal, blir du meldt ut. Får du lønn igjen neste kvartal, vil du igjen bli meldt inn.

Klikk her, så får du overikt over din historikk i EKP. (Innloggingen krever BankID)

Innloggingen skjer gjennom Storebrand, da det er de som drifter vårt datasystem. Når du er inne på din side, finner du igjen EKPs logo.