Bank og forsikring

Pensjonskassen hadde tidligere tilbud om lån til medlemmene. Når konkurransen i markedet økte etter at reguleringene ble mindre, ble dette fjernet. Pensjonskassen skal forvalte midlene slik at vi får best mulig avkastning. Derved kunne vi ikke gi interessante tilbud.

Fra 2014 har vi innledet et samarbeid med Storebrand. I Storebrand Bank har du nå rett il lån som «fordelskunde». Ta kontakt enten på telefon 08880, kontaktskjema på Storebrand.no eller vanlig brev, eller søk lån på storebrand.no.

Storebrand Bank, Postboks 500, 1366 Lysaker.

Gå til Storebrand bank på nett